Basic
Engineering

 • Konceptuāla projekta apzināšana
 • Nepieciešamo iekārtu apzināšana
 • Iekārtu specifikācijas un izmēru apzināšana
 • Shematisks savstarpējo iekārtu izvietojums
 • Noteikt nepieciešamās kontroles un drošības ierīces
 • Projektēšanas apjoma specifikācijas sastādīšana


Front End Engineering Design

 • Atkarībā no konstrukcijas tiek veikta konkrēta projekta ārējo faktoru priekšizpētē
 • Tiek veikti nepieciešamie inženiertehniskie aprēķini
 • Tiek veikta nepieciešamo "detaļu" specifikācija
 • Nepieciešamo iekārtu tehniskā specifikācija ar attiecīgajiem kodiem, standartiem projektam
 • Tendera sagatavošana


Detail
Engineering

 • Precīzas iekārtas, detaļas "3D modelis"
 • Pētījumu rezultātos iegūto datu apkopojums uz "modeļa"
 • Rasējumu sagatavošana ražošanai
 • Ražošanai nepieciešamo failu sagatavošana
 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
  (komplektējošo detaļu saraksti, informācija tehniskajām pasēm, dokumentācija, kas paredzēta iekārtas apkalpojošam personālam)
title
Atkritumu šķirošanas līnija: Projekta realizācijas gaitā tika uzprojektēti 16 atšķirīgi lentas transportieri, 3 platformas, vairāk nekā 1500 savienojuma un balsta elementi, 1 platforma uz kuras tika novietots optiskais šķirotājs un specializēta tekne ar kuras palīdzību atkritumi tiek novirzīt uz dažādiem transportieriem. Tika veikti nepieciešamie aprēķini, lai piemeklētu atbilstošus motorreduktorus, gultņus, lentas, vārpstu, trumuļu diametrus un citus piedziņas un balsta elementus.
Pārvietojamais celtnis: Realizējām projektu, kur tika uzkonstruēts pārvietojams 3m augsts celtnis ar 3m garu strēli, kura celtspēju ir 350 kg, tajā pašā laikā bija jāparedz, ka celtni nepieciešamības gadījumā var pārvietot. Veicām aprēķinus, lai noteiktu nepieciešamo balsta betona masu, gabarītizmēru, kā arī gultņu balsta reakcijas, kam sekoja uzmodelētā celtņa simulācija.
Viesnīcas ēkas fasādes bloki: Tika uzkonstruēti daļa no 290 ēkas fasādes paneļi ar kopējo platību 4000 m2, viesnīcā paredzēts vienlaikus uzņemt līdz 1250 viesiem. Projekts sevī ietvēra ražošanai nepieciešamo rasējumu, tajā skaitā lāzergriezšanas iekārtai nepieciešamo failu sagatavošana. Projekta realizācijas gaitā tika ņemti vērā Norvēģijas specifiskie klimatiskie apstākļi, kas lika izvēlēties attiecīgos materiālus balstoties uz Skontoplan inženiertehniskajiem risinājumiem.
Prezentācijas/ pārdošanas stends: Tika projektēts prezentācijas/pārdošanas stends. Stends tika projektēts piramīdas formā ar noteikumu, ka stends ir ātri, vienkārši uzstādāms, tā savienojumiem un stiprinājumiem nedrīkst tikt pielietota līme un izjauktā veidā tam jābūt kompaktam. Kā viens no lielākajiem izaicinājumiem bija materiāls no kā tika gatavots stends – kartons. Tikai vairākkārtīgi testēts stends ar tā pieļaujamo produktu uz tā, lai tas būtu izturīgs un stabils.
Privātmājas kāpnes, durvis un citi individuāli izstrādājumi: Balstoties uz klientu vēlmēm, tiek projektētas dizaina kāpnes, dažādas konstrukcijas durvis, kā arī citi individuāli izstrādājumi. Projektu realizācijas gaitā tiek ņemti vērā telpas, izvēlēto materiālu un apstrādes tehnoloģijas faktori. Klienti 45% gadījumos uzticējās mūsu ieteikumam izvēlēties cita biezuma un izmēra materiālus, kas par 20% samazināja ražošanas izmaksas..
Labības pirmsapstrādes iekārta: Realizējām projektu kura gaitā tika veikti specifiski slodžu aprēķini, kā arī aprēķini, kas nepieciešami, lai izvēlētos attiecīgos piedziņas, balsta un reduktoru elementus. Veicām lentas transportiera un tekņu vizualizāciju, ņemot vērā, ka beramās kravas putekļi un smalkās daļiņas rada sprādzienbīstamu vidi bija jāparedz sprādzienlūku atrašanās vietas un citi konveijeru drošas lietošanas pasākumi.
Rotaļu laukumi bērniem: Projektējām bērnu rotaļu laukumu pēc ES drošības standartos (EN1176, EN71) noteiktajām prasībām un normām. Bērnu rotaļu laukums sastāv no 875 balsta un pārliktņu, kā arī 1350 savienojuma elementiem. Rotaļu laukums paredzēts bērniem virs 4 gadu vecuma. Šie bērnu laukumi ir paredzēti uzstādīšanai visā ES teritorijā.
Granulu ražotnes BASIC engineering: Tika sastādīts BASIC engineering un izveidots tenderis projektu konkursam granulu ražotnei. Tika apzinātas industriālās iekārtas, izveidots 3D vizualizācijas ar visu iekārtu novietojumu paredzētajā telpā, ņemot vērā apkārtējās vides faktoriem. Tika sastādīts iepirkumu tenderis visām industriālajām iekārtām, kravas transportēšanas iekārtā, metāla konstrukcijām, kā arī granulu ražotnes izbūvei. BASIC engineering ļauj apjausts vai iekārtas ir iespējams izvietot noteiktos telpas izmēros, noteikt kravas transportēšanas iekārtu garums, elektroinstalācijai nepieciešamo kabeļu garumu.
Kontakti

 •   +371 25397047
 • info@sketchart.eu

 • Rekvizīti

  • SIA "GunArt"
  • Reģ. nr.: 40103877213
  • Jur. adrese: Ganību dambis 20 dz. 7; LV-1045; Rīga; Latvija
  • Bankas nosaukums: A/S Swedbank
  • Konts: LV73HABA0551039771613

Pieteikties bezmaksas konsultācijai